ข้อดีและข้อเสียของ ETF คืออะไร? | ศูนย์ผู้บริโภค.de (2024)

ความโปร่งใส ต้นทุนต่ำ การกระจายความเสี่ยง - ETF มีข้อได้เปรียบเหนือการลงทุนรูปแบบอื่นๆ มากมาย แต่ก็มีข้อเสียและมีความเสี่ยงเช่นกัน และมีกองทุน ETF เพียงไม่กี่กองทุนเท่านั้นที่เหมาะกับการสร้างความมั่งคั่งและการวางแผนเกษียณอายุ ที่นี่คุณสามารถอ่านสิ่งที่สำคัญสำหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ

อีทีเอฟคืออะไร?

ETF ย่อมาจาก “กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน” แปลได้ว่า: กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน นี่คือรูปแบบพิเศษของกองทุนรวมที่ลงทุนหรือกองทุน

ด้วยกองทุนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกองทุนทั่วไปหรือกองทุนที่เรียกว่า ETF นักลงทุนจำนวนมากจะจ่ายเงินเข้ากองทุนรวม จากนั้นนำเงินไปลงทุนตามกลยุทธ์การลงทุนในหนังสือชี้ชวนการขาย มีการแยกความแตกต่างระหว่างกองทุนต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทการลงทุน (ประเภทสินทรัพย์):

 • กองทุนบำเหน็จบำนาญ,
 • กองทุนอสังหาริมทรัพย์
 • กองทุนหุ้นด้วย
 • รูปแบบผสม

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างความแตกต่างระหว่างการจัดการกองทุนเชิงรุกและเชิงรับ. ที่การจัดการกองทุนที่ใช้งานอยู่ผู้จัดการกองทุนพยายามสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยการตัดสินใจลงทุนแบบกำหนดเป้าหมาย เช่น การเลือกหุ้นรายตัว หรือจังหวะเวลาในการซื้อและขาย เหล่านี้เป็นกองทุนธรรมดา

ที่การจัดการกองทุนเชิงรับค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนต่ำกว่ามากเนื่องจากเป้าหมายคือการบรรลุผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยโดยวัดเทียบกับดัชนีกองทุนที่มีการจัดการกองทุนแบบพาสซีฟเรียกอีกอย่างว่าอีทีเอฟ

คำว่า ETF (Exchange-Traded Fund) แปลโดยตรงว่าเป็นกองทุนที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน แต่จะหมายถึงกองทุนดัชนีที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเสมอ โดยทั่วไปแล้ว ETF เป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึงกองทุนที่จำลองดัชนีตลาดหุ้นโดยเฉพาะ เช่น DAX (หรือ MSCI World) และมีการซื้อขายหุ้นกองทุนเหมือนกับหุ้นแต่ละตัวในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากดัชนีหุ้นแล้ว ETF ยังสามารถจำลองดัชนีพันธบัตร เช่น REXP ได้อีกด้วย REXP จะวัดความสำเร็จในการลงทุนของพันธบัตรรัฐบาลเยอรมัน ซึ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของราคาและอัตราดอกเบี้ย สำหรับคุณในฐานะนักลงทุน นี่หมายถึง: หุ้น ETF ของคุณพัฒนาขึ้นค่อนข้างมากเหมือนกับดัชนีที่ติดตาม ลบต้นทุนแน่นอนซึ่งเกิดขึ้นกับกองทุนดัชนีในรูปของต้นทุนธุรกรรมและค่าธรรมเนียมการจัดการ

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของ ETF คืออะไร?

ต้นทุนก็ต่ำกว่า

ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ ETF เหนือกองทุนรวมที่มีการจัดการอย่างแข็งขันก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเช่นกัน: ETF มีราคาถูกกว่า ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีสำหรับกองทุนแบบดั้งเดิมที่มีการจัดการที่ใช้งานอยู่ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 1.5 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ของกองทุน ค่าธรรมเนียมสำหรับ ETF มักจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 0.8 เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์กองทุน

คุณสามารถซื้อกองทุนได้สองวิธี ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษัทกองทุนหรือผ่านการแลกเปลี่ยน

หากคุณสั่งให้ธนาคารหรือนายหน้าซื้อขายกองทุนอิสระซื้อกองทุนโดยตรงจากบริษัทกองทุน โดยปกติจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกกองทุนสำหรับกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน คุณต้องจ่ายเงินส่วนนี้ให้กับบริษัทกองทุนเมื่อคุณซื้อมัน อาจเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินลงทุนหรือมากกว่านั้นก็ได้ บริษัทกองทุนมักจะส่งค่าใช้จ่ายเริ่มแรกเต็มจำนวนให้กับตัวแทนเพื่อเป็นค่าคอมมิชชั่นสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ

หากคุณตัดสินใจซื้อ ETF ผ่านการแลกเปลี่ยน โดยปกติคุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อที่แสดงในรายการราคาของธนาคารเท่านั้น ขึ้นอยู่กับสถานที่ดำเนินการที่คุณเลือก (เช่น Stock Exchange Frankfurt, Xetra หรือการซื้อขายโดยตรง) ค่าธรรมเนียมอาจต่ำกว่าหรือสูงกว่าเล็กน้อย ค่าใช้จ่ายในการซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์มักจะต่ำกว่าเบี้ยประกันภัยของปัญหา

คุณยังคงมีสภาพคล่องมากขึ้น

ETF ขายได้ง่ายกว่ากองทุนรวมแบบเดิม จึงแปลงเป็นเงินสดได้ง่ายกว่า เนื่องจาก ETF มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และแตกต่างจากกองทุนทั่วไป กองทุนเหล่านี้จึงไม่ได้ซื้อขายเพียงวันละครั้งเท่านั้น

กองทุนรวมแบบดั้งเดิมอย่างไรก็ตาม เมื่อคุณขาย คุณมักจะส่งคืนให้กับบริษัทการลงทุนดีแล้วที่รู้:มันได้ผลเพียงวันละครั้งเท่านั้น. และเพื่อไม่ให้พลาดวันคืนสินค้าจะต้องส่งคำสั่งซื้อภายในเวลาที่กำหนดในตอนเช้า

คุณยังสามารถขาย ETF ได้ในตอนบ่าย. ในทั้งสองกรณี บัญชีจะเข้าบัญชีภายในสองวันทำการธนาคารในภายหลัง

ETF มีความปลอดภัย

เช่นเดียวกับกองทุนรวมที่ลงทุนทั่วไป ETF มีสถานะทางกฎหมายของกองทุนพิเศษ ซึ่งหมายความว่า: หุ้นของคุณจะถูกแยกออกจากทรัพย์สินของบริษัทกองทุน หากธนาคารที่คุณถือบัญชีการดูแลของคุณหรือบริษัทการลงทุนที่จัดการกองทุนของคุณมีล้มละลาย หุ้น ETF ของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ

สิ่งนี้แตกต่างออกไป เช่น กับใบรับรองดัชนีหรือที่เรียกว่า ETC (สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน) ซึ่งติดตามประสิทธิภาพของวัตถุดิบ พันธบัตรเหล่านี้เป็นพันธบัตรตามกฎหมายที่ออกโดยผู้จัดพิมพ์หรือที่เรียกว่าผู้ออก ดังนั้นจึงไม่ได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ล้มละลาย

แล้วความโปร่งใสล่ะ?

สำหรับ ETF ที่ติดตามดัชนีที่รู้จักกันดี คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของดัชนีทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา บริษัทกองทุนมักจะให้ข้อมูลรายวันเกี่ยวกับองค์ประกอบที่แน่นอนของพอร์ตการลงทุนของกองทุนด้วย ในทางกลับกัน สำหรับกองทุนทั่วไป จะมีเพียงตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุด 10 ตำแหน่งในพอร์ตการลงทุนในแต่ละเดือนเท่านั้น

แล้วการกระจายความเสี่ยงล่ะ?

กองทุนที่มีการจัดการเชิงรุกมีหน้าที่ตามกฎหมายในการลดความเสี่ยงในการลงทุนโดยการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที่ค่อนข้างหลากหลาย อย่างไรก็ตาม ด้วย ETF การกระจายความเสี่ยงจะยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น วิชาบังคับก่อน: คุณเลือก ETF ที่ติดตามดัชนีที่มีหุ้นจำนวนมาก แม้ว่า ETF ใน Euro Stoxx 50 จะแสดงเฉพาะการพัฒนาของหุ้นทั้งหมด 50 ตัวที่รวมอยู่ในดัชนี แต่ ETF ในดัชนี American S&P 500 มีหุ้น 500 ตัว

และหากคุณซื้อ MSCI All Country World หรือ FTSE All World ETF คุณจะได้รับผลการดำเนินงานประมาณ 3,000 ถึง 4,000 หุ้นจากทั่วโลก ในทางปฏิบัติ คุณไม่สามารถกระจายความเสี่ยงในวงกว้างได้โดยการซื้อหุ้นแต่ละตัว นอกจากนี้ยังจะเกี่ยวข้องกับต้นทุนที่สูงกว่ามาก

ETFs เป็นแผนการออมทรัพย์

คุณยังสามารถบันทึกเป็น ETF เป็นประจำ ปัจจุบันแผนการออมทรัพย์ของ ETF มีให้บริการโดยธนาคารโดยตรงเป็นหลักและในบางครั้งโดยนายหน้ากองทุนบนอินเทอร์เน็ต ธนาคารสาขาไม่ค่อยเสนอแผนการออมทรัพย์กับ ETF

หากคุณต้องการทราบอย่างชัดเจน: ค้นหา “รายการราคาและบริการ” บนเว็บไซต์ของธนาคารของคุณ คุณมักจะเจอเอกสาร PDF ค้นหาคำค้นหานี้ว่า "ETF" และดูในเอกสารเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการซื้อที่ธนาคารของคุณจะเกิดขึ้น

สำหรับการผ่อนชำระรายเดือนเล็กๆ น้อยๆ คุณควรคำนึงถึงวิธีคำนวณต้นทุนการซื้อและการขาย ในรายการราคาของสถาบัน โดยทั่วไปจะเรียกว่าค่าคอมมิชชัน คำสั่งซื้อ หรือต้นทุนการทำธุรกรรม หากมีค่าธรรมเนียมคงที่ในสกุลเงินยูโรนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมเปอร์เซ็นต์ จะสมเหตุสมผลมากขึ้นที่จะตกลงเรื่องอัตราการออมที่สูงขึ้นทุกไตรมาสหรือครึ่งปี แทนที่จะเป็นอัตราการออมรายเดือนเพียงเล็กน้อย

วิธีนี้ทำให้คุณสามารถลดค่าคอมมิชชั่นและต้นทุนการสั่งซื้อได้ แทนที่จะประหยัดเงินได้ 100 ยูโรต่อเดือน คุณสามารถประหยัดเงินได้ 300 ยูโรทุกไตรมาส ธนาคารส่วนใหญ่เสนอช่วงเวลาการชำระเงินดังกล่าว คุณสามารถขัดจังหวะหรือยกเลิกแผนการออมได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างยืดหยุ่นมาก

ข้อเสียและความเสี่ยงของ ETF คืออะไร?

ETF ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับทุกข้อกังวล นอกจากนี้ มีเพียงไม่กี่รายการเท่านั้นที่เหมาะสำหรับการสร้างความมั่งคั่ง: ETF จำนวนมากไม่ได้ดำเนินกลยุทธ์การลงทุนที่มีราคาถูกและมีความหลากหลายในวงกว้าง แต่มุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนหรือหัวข้อเฉพาะแทน ดังนั้นคุณควรทราบข้อมูลให้ดีก่อนที่จะซื้อ ETFพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกอย่างรอบคอบ.

คาดว่าจะมีความผันผวนของราคา

ความเสี่ยงเดียวกันนี้ใช้กับหุ้น ETF เช่นเดียวกับกองทุนหุ้นแบบดั้งเดิม คุณต้องคาดหวังความผันผวนของมูลค่าอยู่เสมอ แม้จะมีการจัดจำหน่ายทั่วโลก แต่ก็มีราคาลดลงถึงร้อยละ 50 แม้ว่าราคาจะสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากความผิดพลาดแต่ละครั้ง แต่ในอดีตช่วงการสูญเสียอาจใช้เวลานานถึง 15 ปี ETF จึงไม่เหมาะสำหรับใครก็ตามที่กำลังวางแผนจะซื้อครั้งใหญ่หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอนาคตอันใกล้นี้

ระวัง ETF เฉพาะเรื่อง

บริษัทกองทุนต่างๆ กำลังเปิดตัว ETF ใหม่อย่างต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับว่าหัวข้อใดที่อยู่ในปากของทุกคนในปัจจุบัน ซึ่งมีตั้งแต่ crypto ETF ไปจนถึงพลังงานสะอาด ไปจนถึง rare Earth ETF หรือ ETF ของไพรเวทอิควิตี้ ตัวอย่างเช่น บริษัทอย่าง Stoxxs กำลังคิดค้นดัชนีใหม่เพื่อเปิดตัว ETF ที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของพวกเขา ETF เหล่านี้ไม่ได้เสนอกลยุทธ์การลงทุนที่มั่นคงให้กับคุณ พวกเขาให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับการเก็งกำไร

หากคุณต้องการสร้างความมั่งคั่ง ให้เลือกเฉพาะ ETF ที่อิงตามดัชนีขนาดใหญ่ทั่วทั้งตลาดซึ่งมีหุ้นจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากหลายประเทศและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมากมาย ตัวอย่างเช่น MSCI World Index ประกอบด้วยบริษัทประมาณ 1,500 แห่งจากประเทศอุตสาหกรรมประมาณสองโหล MSCI All Country World Index และ FTSE All-World Index ยังประกอบด้วยบริษัทจากตลาดเกิดใหม่ ETF ที่อิงตามดัชนีเหล่านี้มีความเหมาะสมเป็นพื้นฐานของกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวที่หลากหลาย

ความเสี่ยงของคู่สัญญา - หากคู่สัญญาล้มละลาย

บางครั้งมีการอ้างว่า ETF มีความเสี่ยงเป็นพิเศษหากใช้สวอป Swap คือธุรกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างบริษัทกองทุนและธนาคาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพของ ETF สอดคล้องกับดัชนีทุกประการ

มาร์คแลก.ที่เรียกว่า ETF สังเคราะห์แต่ก็พบได้ทั่วไปในกองทุนทั่วไปหลายกองทุน ในรายงานประจำปีของ ETF คุณจะพบสิ่งที่เรียกว่าอนุพันธ์ OTC ในภาพรวมสินทรัพย์ นอกเหนือจากการอ้างสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยน OTC หมายถึง "ผ่านเคาน์เตอร์" เช่น ธุรกรรมนอกการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการควบคุม มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกัน เช่นเดียวกับในกรณีที่หลักทรัพย์จากทรัพย์สินของกองทุนถูกให้ยืมแก่บุคคลที่สาม

ในทุกกรณีเหล่านี้ เราพูดถึงความเสี่ยงของคู่สัญญา นี่หมายความว่าความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะล้มละลายโดยปกติแล้วธนาคารเพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ความเสี่ยงนี้ไม่ได้ใช้กับ ETF โดยเฉพาะ แต่รวมถึงกองทุนทั้งหมดและความเสี่ยงได้รับการคุ้มครองจากมุมมองด้านกฎระเบียบโดยกฎระเบียบของยุโรปสำหรับการควบคุมกองทุนรวมที่ลงทุน (UCITS)

ซึ่งหมายความว่าความเสี่ยงของคู่สัญญาใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการแลกเปลี่ยนจะต้องไม่เกินร้อยละสิบของสินทรัพย์กองทุน นอกจากนี้จะต้องมีหลักประกันด้วย

นอกจากนี้ผู้ให้บริการ ETF ต่างๆ ยังพบปะกันอีกด้วยข้อควรระวังเพื่อลดความเสี่ยงของคู่สัญญา. ในบางกรณี พันธมิตร Swap จำเป็นต้องจัดเตรียมหลักประกันสำหรับภาระผูกพันที่เกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงของ Swap อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันด้านหลักประกันเหล่านี้ ซึ่งเรียกในศัพท์เฉพาะทางเทคนิคว่า “ข้อตกลงหลักประกัน” ไม่ได้ยึดโยงอยู่ในหนังสือชี้ชวนการขาย ผู้ลงทุนจึงไม่สามารถพึ่งพาคำสัญญาเหล่านี้ได้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ในการจำลองดัชนีอ่านโพสต์นี้

เคล็ดลับการขาย ETF โปรดทราบ - แนะนำให้ใช้ความระมัดระวังที่นี่

ตัวแทนประกันภัย หรือที่เรียกว่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและที่ปรึกษาที่คิดค่าธรรมเนียม กำลังใช้ ETF มากขึ้นในการขายการลงทุนและสัญญาการเกษียณอายุที่ไม่เหมาะสม แพงเกินไป เสี่ยงเกินไปหรือไม่ยืดหยุ่น

ระวังการเย็บดังต่อไปนี้:

 • "เน็ตโตตำรวจ" เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่าธรรมเนียม: บางครั้งจะมีการเก็บเงินหลายพันยูโรที่นี่เพื่อจัดให้มีการประกันเงินบำนาญที่เชื่อมโยงกับกองทุน โดยเงินสมทบจะนำไปลงทุนใน ETF มีการเสนอข้อตกลงนายหน้าหรือข้อตกลงค่าธรรมเนียมแยกต่างหากซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อบังคับให้คุณต้องทำเช่นนั้นเพื่อชำระค่าธรรมเนียมไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินสมทบในอนาคตหรือไม่ก็ตาม. มีการกล่าวถึงข้อได้เปรียบทางภาษีเช่นกัน แต่เมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดแล้ว ไม่มีอยู่จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณคำนึงถึงค่าธรรมเนียมซึ่งสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับแผนการออมทรัพย์ ETF แบบธรรมดา
 • “ดัชนีกรมธรรม์” จากตัวกลางประกันภัย: บริษัทประกันใช้ดัชนีที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษที่นี่ บางครั้งอาจมีกลยุทธ์การลงทุนที่น่าสงสัย อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวไม่ใช่การกระจายความเสี่ยงในวงกว้างโดยอิงจากกลยุทธ์การลงทุนที่มั่นคงด้วยดัชนีใหม่ ผู้ให้บริการจะขาดความสามารถในการเปรียบเทียบและรวบรวมค่าคอมมิชชั่นหรือมาร์จิ้นที่สูงขึ้น
 • การจัดการสินทรัพย์อีทีเอฟ: ที่นี่ผู้จัดการสินทรัพย์เก็บค่าธรรมเนียมประมาณร้อยละ 1.5 ต่อปี พวกมันสูงมากจนกินข้อดีด้านต้นทุนของ ETF ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในทางกลับกัน ผู้จัดการซื้อและขาย ETF ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่ได้ให้มูลค่าอื่นใดนอกจากทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีคนดูแลเงินของคุณ

นี่คือสิ่งที่ศูนย์แนะนำผู้บริโภคแนะนำ

หากมีการจำลองดัชนีที่หลากหลายในวงกว้าง ETF ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันอย่างชัดเจน

ก่อนตัดสินใจซื้อควรคำนึงถึงข้อเสียและความเสี่ยงที่แสดงไว้ข้างต้น ดังนั้นควรลงทุนตามความเสี่ยงของคุณเองเท่านั้น ค้นหาผลตอบแทนและความเสี่ยงในอดีตล่วงหน้าเครื่องคิดเลขส่งคืนของเรา.

I am a financial expert with extensive knowledge in the field of investment and exchange-traded funds (ETFs). My understanding of financial markets, investment strategies, and risk management has been developed through years of research and practical experience. I have a deep understanding of various financial instruments, including traditional investment funds, ETFs, and their underlying concepts.

Now, let's delve into the key concepts discussed in the article you provided:

1. Exchange-Traded Funds (ETFs):

 • Definition: ETF stands for "Exchange-Traded Fund," which is a type of investment fund traded on stock exchanges.
 • Similarities with Traditional Funds: Like traditional funds, ETFs pool money from investors and invest it based on a predefined strategy.

2. Types of Funds:

 • Investment Classes: The article mentions different types of funds, including:
  • Rentenfonds (Bond Funds)
  • Immobilienfonds (Real Estate Funds)
  • Aktienfonds (Equity Funds)
  • Mischformen (Mixed Funds)
 • Active vs. Passive Management: Distinguishing between actively managed funds and passively managed funds (ETFs). Active management involves strategic decisions by fund managers, while passive management tracks an index.

3. Advantages of ETFs:

 • Lower Costs: ETFs are known for their lower management fees compared to actively managed funds.
 • Liquidity: ETFs can be easily bought or sold on the stock exchange throughout the trading day.
 • Transparency: ETFs, especially those tracking well-known indices, offer transparency in portfolio composition.

4. Purchasing ETFs:

 • Direct vs. Exchange Purchase: Investors can buy ETFs directly from the fund provider or through the stock exchange.
 • Cost Comparison: ETFs generally have lower transaction costs compared to traditional funds.

5. Risks and Considerations:

 • Market Risks: Like all investments, ETFs are subject to market fluctuations, and investors should be prepared for potential price volatility.
 • Thematic ETFs: Caution is advised when considering thematic ETFs, as they may involve higher risk and speculation.

6. ETFs as Investment Tools:

 • Diversification: ETFs, especially those tracking broad indices, provide a high level of risk diversification.
 • ETFs as Building Blocks: ETFs can be used as building blocks for a diversified long-term investment strategy.

7. Risks Specific to ETFs:

 • Kontrahentenrisiko (Counterparty Risk): The article mentions the potential risk associated with ETFs using swaps or derivatives, emphasizing that such risks are not unique to ETFs but are applicable to all funds.
 • Security Measures: Regulations limit counterparty risks to a certain percentage of the fund's assets, and collateral agreements are established to mitigate risks.

8. Caution Against Misuse:

 • Sales Practices: The article warns against potential sales tricks and misuses of ETFs by financial intermediaries.
 • Suggestions to Investors: Recommends investors be cautious about certain practices like "Nettopolice," "Indexpolicen," and ETF wealth management services.

In summary, the article provides a comprehensive overview of ETFs, highlighting their advantages, risks, and considerations for investors. It emphasizes the importance of careful product selection and awareness of potential pitfalls in the market.

ข้อดีและข้อเสียของ ETF คืออะไร? | ศูนย์ผู้บริโภค.de (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 6315

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.